Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є визначення вартості земельних поліпшень, а саме будівель, споруд та їх частин, і перевірка виконаної оцінки вимоги нормативно-правових актів та методикам.

Основними питаннями, які вирішуються під час проведення оціночно-будівельної експертизи є:

  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
  • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Оціночно-будівельна експертиза, виконана відповідно до вимог нормативних документів, допоможе точно визначити вартість об'єкта і, таким чином отримати об'єктивні висновки про вартість нерухомості.