Основне завдання оціночно-земельної експертизи - грошова оцінка земельних ділянок та прав на них, а також перевірка відповідності виконаної оцінки вимогам нормативно-правових актів і методик.

Основні питання, на які відповідає оціночно-земельна експертиза:

  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?
  • Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
  • Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Оціночно-земельна експертиза дозволить з максимальною точністю визначити вартість земельної ділянки, що, в свою чергу, забезпечити успіх у вирішенні земельних спорів.